Klient:
Date:09 styczeń, 2019

Aerobic/Fitness

Kurs instruktorski – specjalność Aerobic / Fitness – uprawnienia zawodowe

Coraz większa świadomość ludzi o tym że uprawianie sportu w znacznej mierze poprawia ich zdrowie, kondycje fizyczną, wygląd sylwetki a tym samym lepsze samopoczucie – daje podstawy do tworzenia nowych klubów fitness i tym samym miejsc pracy dla instruktorów.

Aerobic / fitness to forma zajęć sportowych wykonywanych w rytm muzyki nie tylko dla kobiet. Doskonale przeszkolona i przyjazna kadra instruktorska przyciąga mnóstwo ludzi na zajęcia. Idealna atmosfera w klubie sportowym i na samych zajęciach fitness / aerobic, czyni go drugim domem dla klientów.

Aby zostać fachowcem w dziedzinie bycia instruktorem fitness / aerobic należy szkolić się u najlepszych! Wyższa Szkoła Trenerska dobiera kadrę nie tylko pod względem samych osiągnięć i medali, ale również w sposobie prowadzenia i indywidualnego podejścia do każdego uczestnika zajęć.

Na kursie instruktorskim fitness / aerobic nauczysz się w jaki sposób prowadzić zajęcia w najwyższej jakości, dbając zarówno o detale techniczne a jeszcze bardziej o samych ludzi, którzy przyjdą na Twoje zajęcia.

Kadra kursu:

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje:

 • Uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności Aerobic/Fitness, dające prawne możliwości prowadzenia zajęć w klubach sportowych, siłowniach, placówkach wychowawczych, koloniach, obozach.
 • Zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji i zdania egzaminu przed komisją w obrębie zawodu instruktora danej dyscypliny sportu oraz wyszczególnienie głównych tematów zajęć opanowanych podczas trwania kursu.
 • Certyfikat w języku angielskim, który (razem z legitymacją instruktorską oraz zaświadczeniem) może być prawnie honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej!
 • W momencie trwania kursu (Na prośbę kursanta lub przyszłego pracodawcy kursanta) istnieje możliwość wystawienie zaświadczenia o potwierdzeniu zdobywania kwalifikacji zawodowych, uczęszczania na kurs i oczekiwania na egzamin sprawdzający wiedzę lub na same wystawienie dokumentów zawodowych. Stwarza to możliwość zatrudnienia kursanta jeszcze przed momentem otrzymania legitymacji instruktorskiej wydawanej przez Wyższą Szkołę Trenerską.
 • Każdy dokument wydany kursantowi po ukończeniu szkolenia, jest rejestrowany przez Wyższą Szkołę Trenerską w bazie danych. Współpracujemy z wieloma instytucjami oraz klubami sportowymi, którym udostępniamy bazy danych swoich kursantów w celu znalezienia najlepszych pracowników.
 • Czas oczekiwania na pełen zestaw dokumentów potwierdzające zdobyte kwalifikację po zdanych egzaminach do momentu wysłania ich do odbiorcy szacujemy na max 10 dni.

 

Harmonogram zajęć na kurs instruktora Aerobic / Fitness

 1. Dzień 1
  • Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu;
  • Cele i zadania;
  • Organizacja procesu dydaktycznego;
  • Warunki zaliczenia;
  • Literatura;
  • Sprawdzian umiejętności ruchowych;
  • Historia aerobiku;
  • Podział aerobiku na poszczególne formy;
  • Instruktor fitness jako zawód. Specyfika pracy;
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa;
  • Praca z muzyką.
 2. Dzień 2
  • Omówienie podstawowych kroków w aerobiku. Praktyka;
  • Monitorowanie ćwiczeń;
  • Tranzycje;
  • Zasady prowadzenia zajęć;
  • Tok lekcji fitness.
 3. Dzień 3
  • Rozgrzewka: Cel i znaczenie, wariacje;
  • Część główna;
  • Stretching;
  • Podstawowe zasady budowania choreografii;
  • Nauczanie choreografii;
  • Przekształcanie kroków łatwych na trudniejsze;
  • Praktyka.
 4. Dzień 4
  • Nauka budowania choreografii;
  • Omówienie poszczególnych form aerobiku (dance, step, hi-low, tae bo, tbc i inne),
   • pojęcie koordynacji ruchowej,
   • poziomy koordynacji ruchowej;
   • podział zdolności koordynacyjnych;
  • Budowa i charakterystyka zajęć tanecznych.
 5. Dzień 5
  • Omówienie części głównej lekcji fitness. Demonstracja podstawowych ćwiczeń siłowych na wszystkie partie mięśniowe,;
  • Zasady bezpieczeństwa;
  • Zasady treningu z obciążeniem;
  • Omówienie urazów związanych z treningiem fitness;
  • Znajomość czynnościowa mięśni – doskonalenie odpowiedniego doboru ćwiczeń siłowych do danych grup mięśniowych;
  • Praktyka.
 6. Dzień 6
  • Podsumowanie poznanych wiadomości z aerobiku. Doskonalenie poznanych kroków, połączeń i metodyki nauczania w samodzielnych prowadzeniach;
  • Doskonalenie poznanych umiejętności w samodzielnej pracy na zajęciach;
  • Nauka samodzielnego prowadzenia mini zajęć (formy komunikacji, zwrotów, nazewnictwa, rozliczanie ćwiczeń i kroków, samodzielna praca z muzyką).
 7. Dzień 7
  • Gibkość- formy jej kształtowania – STRETCHING;
  • Pojęcie gibkości;
  • Zalety i zasady stretchingu;
  • Poznanie pojęć: relaksacja, stres, zmęczenie, napięcie mięśniowe;
  • Ćwiczenia rozciągające na dane grupy mięśniowe stosowane w aerobiku w różnych pozycjach wyjściowych;
  • Ćwiczenia oddechowe.
 8. Dzień 8
  • Powtórzenie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu poznanych form prowadzenia zajęć z aerobiku;
  • Doskonalenie poznanych umiejętności;
  • Uzupełnienie zaległości prowadzeń.
 9. Dzień 9
  • Egzamin teoretyczny z zakresu zdobytej wiedzy;
  • Praca własna nad przygotowaniem się do zaliczenia praktycznego;
  • Egzamin praktyczny – zaliczenie opracowanego układu choreograficznego.

Sprawdź termin najbliższego szkolenia w dziale „Terminy Kursów”

Aby zapisać się na kurs należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres mailowy  biuro@wst-edu.pl
 2. Dokonać przelewu na konto bankowe: Wyższa Szkoła Trenerska
  nr konta: 34 1050 1461 1000 0091 3544 5055
  ul. Koryznowej 2B/160
  20-137 Lublin
  NIP: 9462456868
 3. W dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć:
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5cm X 4,5cm czarno-białe lub kolorowe) czytelnie podpisane na odwrocie;
  • Xero kopia ukończenia szkoły średniej, matury, licencjatu lub mgr.
 4. Posiadać co najmniej dobry stan zdrowia oraz wcześniejszy kontakt z ćwiczeniami siłowymi;

Wszystkie w/w dokumenty należy dostarczyć w pierwszym dniu zajęć w przeźroczystej koszulce do segregatora formatu A4.