Krzysztof Stolarczyk – okres budowania masy – kwiecień 2007 r.