Krzysztof Stolarczyk – w połowie redukcji – kwiecień 2006 r.