Krzysztof Stolarczyk – forma Lipiec 2007 r. jezioro Białe