Krzysztof Stolarczyk – początek budowania masy – marzec 2005 r.