Krzysztof Stolarczyk – w połowie redukcji – czerwiec 2007 r.